Fellebbeztek az abortuszpártiak, folytatódik a vallásgyalázós ügy...

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2018. július 04. szerda

A CitizenGO levele: "Biztosan emlékeznek még arra az esetre 2016-ból, amikor a lengyel nagykövetség előtt egy abortuszpárti demonstráción egy püspöknek öltözött fiatalember „abortusztablettával” „áldoztatta” társait. „Járuljatok szentáldozáshoz! – szólt hozzájuk, és egy jól láthatóan címkézett, „abortusztabletta” feliratú zacskóból „Krisztus teste” kijelentés kíséretében fehér tablettákat helyezett az „elé járulók” nyelvére. Az erről készült felvételeket az esetet követően az interneten terjesztették.

Az ügyben petíciót indítottunk, melyhez 12 000 ember csatlakozott. Közösen kértük a vallásgyalázó akció résztvevőit, hogy kérjenek bocsánatot. Ez máig nem történt meg.
Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértésére. Ezért barátaink, keresztény jogászok és civil aktivisták polgári pert indítottak az ügyben, melyet első fokon elveszítettek, másodfokon, 2016. december 12. napján pedig jogerősen megnyertek.
Sajnos az ügy folytatódik.
A vallásgyalázó akció résztvevői a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő arra hivatkozva, hogy az ítélet sérti a véleménynyilvánításhoz való jogukat. A Kúriát arra kérik, hogy a másodfokú ítéletet helyezze hatályon kívül és a keresetet utasítsa el. A felülvizsgálat tárgyalása most szerdán lesz.
A feministák szerint „Jézus Krisztus (…) akár csak a legkisebb mértékben, áttételesen szimbolikus lekicsinylésére, megszégyenítésére vagy megalázásra, de még kritikájára sem került sor. (…) csupán kellékeket használtak fel (...)”
Pedig mivel Krisztus a keresztények számára magát az Életet jelenti, a katolikus tanítás szerint a Szentostyában maga Jézus van jelen, és az Úrvacsorában a protestánsok is Jézusra emlékeznek, az akció résztvevői magát Jézust azonosították a halált hozó abortusztablettával, meggyalázva ezzel a keresztények hitét és méltóságát.
Arra is hivatkoznak, hogy nem tudhatták, mennyire lehet bántó a megnyilvánulásuk. Akkor miért öltözött be püspöknek, és áldoztatott abortusztablettával? Az utcán, kamerák előtt? Akkor honnan tudták, hogy ezt valahogy így kellene előadni? Nyilvánvalóan olyan pontra akartak ütést mérni, ami figyelemfelhívó és bántó, tehát tisztában kellett lenniük az „áldoztatás” súlyával.
De ha már minden érv kifogyott, akkor már csak ez marad: „az egyház, annak vezetői és az egyház tagjai (egyszerűen fogalmazva a megkeresztelt hívők is) (...) szélesebb körben kötelesek (…) a kritikát is tűrni”. „Az alperesek szabad véleménynyilvánításhoz való jogát (…) a felperesek tűrni kötelesek.”
A feministák ilyen megnyilvánulásokkal szeretnék „szabadon kifejteni gondolataikat” és szeretnének a „közvélemény alakítóivá válni”. Szerintük „A liturgia extremitástól mentes, kölcsönzött kellékekkel megvalósított karikírozása kapcsán semmilyen »megalázás« nem történt”.
Barátaink ezzel szemben elmondják, hogy milyen mély lelki fájdalmat okoztak nekik a történtek: „Mégpedig nem azért, mert valamilyen intellektuális vitában elfoglalt álláspontunknál fogva nem értünk egyet az abortusszal, hanem azért, mert a mi életünkben Krisztus az élet, a szeretet és a tisztaság megtestesítője, életünk állandó kísérője, míg az ún. abortusztabletta az Isten által adott élet önkényes elvételét jelenti.”
Imádkozzunk együtt a perben résztvevőkért és az ügy alakulásáért, különösen a tárgyalás időpontjában, szerda reggel 9.45-kor!
Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Sem jelenvalók, sem eljövendők nem szakítanak el minket Isten szeretetétől. Bármi legyen is a bíróság döntése szerdán, nem a földi bírók döntenek az istenkapcsolatunkról, a Krisztus testében, az Egyházban betöltött helyünkről.
Egységben Krisztussal és minden kereszténnyel:
Frivaldszky Edit, Zaymus Eszter és a CitizenGO csapata"