Kovács Győző: Végső idők? - 4. rész

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2018. május 27. vasárnap

IV. A megoldás felé

 Vissza lehet térni a szeretetre épülő társadalomhoz? A fentebb már idézett Fritz Baade, a kieli Világ­gazdasági Kutatóintézet egykori igazgatója – aki egyébként tudtommal nem volt hívő keresztény – már 1960-ban leírta, hogy a XXI. század vagy a szelídeké lesz (v. ö. nyolc boldogság, Mt. 5,3.), vagy senkié, mivel az emberiség elpusztítja önma­gát.  Ha még remélhetjük, hogy a földön az élet meg fog maradni, ennek egy feltétele van: a szelídek fogják a földet örökölni”.[1]

De van-e remény a mai szekularizált világban arra, hogy tömegek térjenek meg? Hogy milyen nagy az igény a hitre, a transzcendensre, azt az iszlám, a keleti vallások, egyes szekták előtörése mutatja. Európából mi nem látjuk, de Afrikában, Kelet- és Délkelet-Ázsiában, Dél-Amerikában a keresz­ténység is offenzív szakaszban van.

A keresztény Európa nem szekularizálódott, hanem agresszíven szekularizálták. Azok az erők, amelyek ezt a folyamatot a felvilágosodás óta mozgatták és mozgatják, a most zajló válsággal bebizonyították, hogy az általuk képviselt „rend” saját klikkjük immorális és gátlástalan gazdagodásának kiszolgá­lásán kívül mindenkinek árt, és katasztrófába taszítja az emberiséget, sőt, egyre jobban látszik, hogy saját magukat is. És ennek illusztrálására még ki merik jelenteni, hogy kétmilliárd ember éppen elég a földre, hogy magas színvonalon tud­jon élni.                                                                                                                       

 Ébresztő! A globalizáció hatalmasai ki akarják irtani az emberiség kétharmadát! Nem ilyen végső időkre vágyunk.

[1] Fritz Baade: i.m.

 

(Folytatjuk)