Az Akadémia a hazai oktatásügyről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2018. május 08. kedd

A Magyar Tudományos Akadémia hétfői közgyűlésén elhangzottakból: Az MTA leszögezi, hogy 2013-ig radikális forráskivonás volt az oktatásból, és a helyzet az elmúlt öt évben sem konszolidálódott. Az előterjesztés rámutatott, hogy az alapfokú oktatásra és az óvodákra (2016-os adatok szerint) Magyarország a GDP 1,3 százalékát fordította az EU-28 országok 1,5 százalékos átlagával szemben, középfokú oktatásra pedig a GDP 1,5 százalékát – itt még nagyobb az elmaradás az 1,9 százalékos EU-átlagtól.

A pedagógus bérhelyzetet is kifogásolják: „A pedagógusok bére az egyéb szakmákban dolgozó felsőfokú végzettségűekhez viszonyítva az elmúlt évek béremelései ellenére még mindig az utolsók között van az EU-28 országok között”.
De nem csak arról van szó, hogy Magyarország kevesebbet költ az oktatásra az elvárhatónál. Az MTA állásfoglalása a kormány oktatáspolitikájának több pontját is konkrétan bírálja.
- A 16 évesre leszállított tankötelezettségre,
- a szakképzési rendszer átalakítására
- és a szakmai kontrollt nélkülöző tankönyvpolitikára is utalnak,
és egyértelművé teszik, hogy az államosítás „egységes kínálatra” vonatkozó jelszavai ellenére a magyar oktatási rendszer az elmúlt években egyenlőtlenebb lett, mint volt.
Az előterjesztés szövegéből idézzük: „A korai iskolaelhagyók aránya többek között a tankötelezettségi korhatár leszállítása miatt is növekszik, jelentősen torzult az oktatás szerkezete, a megbízható szakmai kontroll elmaradása miatt romlott a tankönyvek színvonala, a családi háttér egyre jobban meghatározza a tanulók kilátásait, növekedtek a régiók, illetve az iskolák közötti különbségek.”
A felsőfokú végzettséget szerzők aránya 2015 óta csökken. Komoly problémát fog okozni a 4,5 éven belül előálló tanárhiány, különösen a már ma is feltűnően ellátatlan élet- és természettudományi területeken. A felsőoktatási szférát súlyosan érinti a koncepciózus fejlesztések elmaradása és az ennek következtében tapasztalható növekvő lemaradás a nemzetközi versenyben.”

Végül az elfogadott MTA-állásfoglalás szövege: Közgyűlési határozat az oktatásügyről
„A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy az oktatásügyet a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon. Az oktatás költségvetési forrásokból való részesülésének – oktatási szintenként is – minél előbb, és tartósan el kell érnie legalább az EU-28 országok átlagát, de az érzékelhető javuláshoz meg is kellene haladnia azt. Az oktatásügyben olyan változásoknak kell bekövetkezniük, amelyek egyrészt hatékonyan javítják a jövő kihívásaival való szembenézés lehetőségét, fejlesztve a hajlékony tanulási készségeket, másrészt hathatósan növelik az esélyegyenlőséget, csökkentve a családi és regionális helyzetből adódó hátrányokat. Az MTA köztestülete és kutatóhálózata ehhez kész minden segítséget megadni.”

(index.hu alapján)