A haldoklókért való ima fontosságáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2010. december 24. péntek

Egy imatársunk küldte ezt a levelet, amelyben leírja, milyen fontos volt édesanyja számára a haldoklókért mondott ima és közbenjárás. Aztán az édesanya is megbetegedett, és Isten nkegyelméből a lánya ott ült mellette...

"Nagyon sajnálom, hogy a Szeretet földje iskolájából kimaradtunk, de a sors közbeszólt első alkalommal a lányom lett beteg, második alkalommal haldokokló édesanyám mellett imádkoztam. Szeretném megosztani ezzel kapcsolatos gondolataimat.

Édesanyám a Szeretetláng tagjaként nagyon hosszú ideje imádkozott a halldoklókért. Ő mondta nekem, hogy ilyenkor a gonosz erők támadása fokozott mértékű. Nagy vágyam volt hogy ebben a nehéz időszakban ott legyek édesanyám mellett és segítsek neki küzdeni. Fantasztikus volt, hogy 200 km. távolságból megéreztem az Ő hívását. Hosszú ideje ültem az ágyánál amikor szombat lévén a szentmise után Kemenes Gábor atya meglátogatta Őt és megkente a betegek olajával, felém pedíg közvetítette, hogy édesanya hazafelé tart.

Hamararosan egy picinyke életjelet mutatott akkor öcsémmel itatgattuk, majd meggyújtottuk az első adventi gyertyát és imádkoztunk azt az imát amit a katolikus rádióban a  városmajori templomból közvetített mise végén szoktak imádkozni:
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
Ezután Ő megnyugodott és átölelt minket. Este 10 órakor el kellett hagynunk a kórtermet, amikor nagyon békésen aludt. 11 óra után érkezett a hír arról, hogy drága édesanyánk a Teremtőjéhez  tért.
Anya sokszor mesélte azt amikor egyszer egy gyógyító összejövetelen  Ön a feje felett imádkozott és azt mondta neki, hogy "az Úrnak még szüksége van rád és ha majd magához vesz egy gyönyörű keretben fog várni a Szűzanya."
Hiszem és remélem,hogy így is történt. Saját személyes tapasztalatom az ima hatalmas erejéről győzőtt meg.
Eddig sem, de most ezekután végképp nem mulasztom el a mindennapi rózsafüzér imádságot.
Köszönöm, hogy végigolvasta tanuságtételemet az ima ereje mellett. Imádkozni fogok én is az áldásos tevékenységükért és kérem Önöket is imára miérettünk. Üdvözlettel: Józsa Katalin"